E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

NRF-gegradeerde navorsers

J van Oort

Departement: Kerkgeskiedenis en Kerkreg
 
Gradering: A2 

Van: 01/01/2015
Tot: 31/12/2020

Lys van publikasies 

 
   

G Steyn

Departement: Nuwe-Testamentiese Wetenskap

Gradering: B3 

Van: 01/01/2018
Tot: 31/12/2022
 

   

AG van Aarde

Departement: Nuwe-Testamentiese Wetenskap

Gradering: C1

Van: 01/01/2014
Tot: 31/12/2019
 

 
   

J le Roux

Departement: Ou-Testamentiese Wetenskap

Gradering: C2 

Van: 01/01/2017
Tot: 31/12/2022


 

 
   

J Muller

Departement: Praktiese Teologie

Gradering: C2

Van: 01/01/2013
Tot: 31/12/2018
 

 

 
   

P Venter  

Departement: Ou-Testamentiese Wetenskap

Gradering: C2

Van: 01/01/2013
Tot: 31/12/2018

 

 
   

C Wepener

Departement: Praktiese Teologie

Gradering: C2

Van: 01/01/2013
Tot: 31/12/2018

 
   

Y Dreyer

Departement: Praktiese Teologie

Gradering: C2

Van: 01/01/2014
Tot: 31/12/2019


 

 
   

J Meylahn

Departement: Praktiese Teologie

Gradering: C2

Van: 01/01/2014
Tot: 31/12/2019

 

 
   

A Groenewald

Departement: Ou-Testamentiese Wetenskap

Gradering: C2

Van: 01/01/2014
Tot: 31/12/2019
 

 

 
   

E de Villiers

Departement: Dogmatiek en Christelike Etiek

Gradering: C2

Van: 01/01/2015
Tot: 31/12/2020
   

E van Eck

Departement: Nuwe-Testamentiese Wetenskap

Grading: C3

Van: 01/01/2014
Tot: 31/12/2019

 

 
   

G Duncan  

Departement: Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Gradering: C3

Van: 01/01/2014
Tot: 31/12/2019
 

 
   

M Nel

Departement: Praktiese Teologie

Gradering: C3

Van: 01/01/2015
Tot: 31/12/2020
   

N Niemandt

Departement: Godsdiens- en Sendingwetenskap

Gradering: C3

Van: 01/01/2016
Tot: 31/12/2021 

 
   

S Meyer

Departement: Ou-Testamentiese Studies 

Gradering: C2

Van: 01/01/2018
Tot: 31/12/2022

 

J Beyers

Departement: Bybel- en Godsdienswetenskap

Gradering: C3

Van: 01/01/2018
Tot: 31/12/2022

 

T Maluleke

Gradering: B1

Van: 01/01/2018
Tot: 31/12/2022

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Judith FourieEdit