E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Navorsingskommitee

Rt 429/99   Code of Ethics for Research (slegs in Engels beskikbaar)
S 4083/00 (aangepas)   Policy and Procedures for Responsible Research (slegs in Engels beskikbaar)
Rt 306/07   Policy for the Preservation and Retention of Research Data (slegs in Engels beskikbaar)
S 4726/09 (aangepas)   Plagiaatvoorkomingsbeleid (Kantoor van die Registrateur)


Jy sal op hierdie blad al die dokumente vind wat jy benodig om jou navorsingsvoorstel in te dien. 

  1. Die aansoekvorm moet met sorg voltooi word, dui asseblief aan as iets nie van toepassing is nie. Heg ook alle relevante dokumente aan. Let op na punt 9, jy moet self so ʼn vorm opstel (riglyn en voorbeeld aangeheg).
  2. Al die vorms en dokumente soos vraelyste sowel as ʼn voorstel moet elektronies per e-pos ingedien word (in Word formaat. GEEN geskandeerde of PDF dokumente nie). Maak seker jy het geteken voordat jy die dokumente by jou studieleier inhandig, wat dit aan [email protected] sal stuur.
  3. Die elektroniese handtekening is nie net ’n getikte naam nie maar ’n geskandeerde handtekening.
  4. Die evaluasievorm is vir jou inligting en hoef nie ingedien te word nie; dit is hoe jou voorstel geëvalueer word.
  5. Vra gerus as iets onduidelik is:

             Daleen Kotze
             Telefoon: +27 12 420 2348
             E-pos: [email protected]

  1. Kriteria vir evaluasie
  2. Aansoekvorm
  3. Voorbeeld: Ingeligte toestemming
     

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Judith FourieEdit