E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Meer oor Teologie

In die Fakulteit Teologie word stimulerende en inspirerende leiding aan voor- en nagraadse studente gegee. Daar word ook in die opleidingsbehoeftes van verskeie kerke voorsien. Die oogmerk is om goed toegeruste predikante op te lei. Studente word geleer om selfstandig, kreatief en krities te wees in hul denke en optrede.

Die Fakulteit Teologie se grootste bate is sy mense. Die Fakulteit is ‘n tuiste in die ware sin van die woord en studente word geleer om vanuit ‘n vaste geloofsgrondslag nugter en gebalanseerde burgers van die samelewing te wees. Deur sy dosente en studente wil die Fakulteit Teologie betrokke wees by projekte wat die groter gemeenskap dien, soos deur ondersteuning aan mense wat met MIV saamleef en die verligting van armoede. Ons het ook ‘n roeping om in die wêreld te vervul. Daarom staan daar op ‘n bordjie by die voordeur: Hier is almal hartlik welkom!

 

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Judith FourieEdit