E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Navorsing

Die Fakulteit Teologie van die Universiteit van Pretoria word nasionaal en internasionaal gereken vir sy hoë akademiese gehalte en vakkundige integriteit. Dit blyk duidelik in die Dekaan se maatstafinisiatief. ‘n Eksterne fasiliteerder is op die Fakulteit se jaarlikse lekgotla in Maart 2013 gevra om die Fakulteit leiding te gee in die vasstelling van sy unieke verkoopsaanbod. Die intellektuele uitnemendheid wat tot dusver die handelsmerk van die Fakulteit was, is onderverdeel in die volgende drie aansprake:

 • Ons verbind wêrelde met mekaar,
 • Ons doseer lewegewende teologie, en
 • Bewese uitnemendheid word gewaarborg.

Die Fakulteit het daarin geslaag om sekere nis-gebiede te ontwikkel waarin dit minstens nasionale, maar in sommiges ook internasionale erkenning geniet:

 • Pentateugnavorsing (Ou Testament)
 • Psalmnavorsing (Ou Testament)
 • Septuagintnavorsing (Nuwe Testament)
 • Navorsing oor die historiese Jesus (Nuwe Testament)
 • Narratiewe Predikantskap (Praktiese Teologie)
 • Armoede en Volhoubare Huishoudings (Sendingwetenskappe)
 • Sendingkerkleer en Leierskap (Sendingwetenskappe)
 • Dialoog tussen Wetenskap en Teologie (Sistematiese Teologie).

Die Fakulteit se oorkoepelende navorsingstema is "Ecodomy– Life in its fullness. Verskeie aspekte van drie groeperings (bronne – Ou en Nuwe Testamentiese Wetenskappe, oortuigings – Dogmatiek en Kerkgeskiedenis, en praktyke – Praktiese Teologie en Sendingwetenskappe) word in verskeie publikasies en navorsingsaktiwiteite aangeraak.

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Judith FourieEdit