E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Akademiese Programme

Voorgraadse programme

  1. Die Diploma in Teologie is 'n driejarige program en bied algemene teologiese opleiding aan studente wat die Nasionale Senior Sertifikaat met toelating tot diplomastudie geslaag het.  Dit bied 'n basis vir kerklike programme, vorming en praktiese opleiding met die oog op kerklike bediening.
  2. Die BTh-graad is 'n driejarige program en bied breë oriëntering in Teologie en Kerklike Bediening.  Hierdie graad word vereis vir ordening deur sommige kerke, maar kan ook vir persoonlike verryking gevolg word.
  3. Die BDiv-graad is 'n vierjarige professionele program in Teologie en Kerklike Bediening.  Dit is (saam met die daaropvolgende MDiv) nodig vir ordening in die hoofstroom Afrikaanse kerke.  Hierdie graad sluit 'n minimum van twee jaar se studie in beide Bybelse Hebreeus en Grieks.

Nagraadse Diplomas en Honneurs

  1. Die BTh (Honneurs) is die eerste nagraadse graad van sy soort in Suid-Afrika, en behels spesialisering in een vakgebied (of interdissiplinêre opsies).  Dit is 'n veeleisende voorbereiding vir navorsingsgrade.  Die BTh (Hons) word normaalweg voltooi in een jaar (voltyds) of twee jaar (deeltyds).  Toegang word verkry deur middel van die BTh of 'n gelykwaardige kwalifikasie.
  2. Die Nagraadse Diploma in Teologie is geskik vir enigiemand wat reeds ʼn graad in 'n ander vakgebied (bv Kuns, Medisyne, Geesteswetenskappe) of 'n gelykwaardige kwalifikasie verwerf het. Dis ideaal vir studente met ervaring in ʼn kerklike omgewing wat hulle teologiese kennis wil verfyn.
  3. Die Nagraadse Diploma (Teologie en Kerklike Bediening) het ten doel om kandidate wat in die bediening georden wil word se gevorderde teologiese kundigheid en praktiese vaardighede te verfyn. Die diploma is onderhewig aan die verkryging van die MDiv-kwalifikasie.  Kerk-spesifieke opleiding en vorming word in samewerking met kerklike vennote aangebied.

Magistergrade

  1. Die MDiv bou voort op die BDiv program.  Dit is 'n professionele graadprogram gebaseer op kursuswerk.  Dit het gevorderde teologiese kundigheid en praktiese vaardighede ten doel wat kandidate in staat sal stel om kerklike bediening te betree. Kerk-spesifieke opleiding en vorming word in samewerking met kerklike vennote aangebied.
  2.  Die MTh-graad kan as 'n gestruktureerde program of slegs deur navorsing (volle verhandeling) verkry word.  Toelating is onderhewig aaneen van die volgende programme: die BDiv, die BTh of die MPhil programme.  Navorsing op magistervlak bied die geleentheid om gespesialiseerde vaardighede deur middel van gedoseerde modules te bekom of om teologies te spesialiseer.

Doktorsgrade

  1. Die PhD-graad word voltooi deur middel van onafhanklike navorsing en 'n tesis.  Toelating word deur 'n meestersgraad program, onderhewig aan evaluering verkry (insluitend studente wat die MPhil en daarna die MTh-graad voltooi het).  Die PhD word aangebied in al die dissiplines van die Fakulteit Teologie.

Alle doktorsgrade sluit af met die openbare verdediging van die proefskrif deur die kandidaat.

 

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Judith FourieEdit