E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Die Fakulteit Teologie – ’n Fakulteit bekend vir sy kreatiewe omgang met lewegewende teologie en godsdienstige insigte, in diens van akademia, kerk en gemeenskap.

Welkom by die Fakulteit van Teologie en Religie

Die missie van die Fakulteit Teologie en Religie is om die kerk, gemeenskap en wetenskap te dien, teen die agtergrond van ons toegewydheid aan die Afrika-konteks en met sensitiwiteit vir bekommernisse van die verskillende Christelike geloofstradisies. John Mbiti het eenmaal opgemerk: “Jy is omdat ons is, ons is omdat jy is.” Daarom is ons trots daarop dat ons mense van oor die wêreld heen onder ons studente en alumni is. 

 


Vind meer uit

Teologie en Religie Jaarboek 2018

Sien die Jaarboek vir akademiese inligting en Fakulteitsreëls.

Fokus op Teologiese Navorsing

Teologiese navorsing aan UP: In Afrika geanker, op die wêreld gerig.

Die Mense agter die Navorsing

Ontmoet die mense agter Teologie se nagraadse navorsing.

Deel hierdie blad