E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Welkom by die Fakulteit Gesondheidwetenskappe

Die Fakulteit Gesondheidwetenskappe word nasionaal en internasionaal erken as 'n uitstaande instelling vir die gehalteonderrig wat sy gesondheidspraktisyns aanbied, asook vir sy navorsing en kliniese diens. Verder is dit 'n instelling met 'n tradisie van uitnemendheid en 'n trotse gesiedenis. 'n Goeie instelling van gesondheidwetenskappe rus egter nooit gemaklik op sy louere nie. 'n Goeie instelling van gesondheidwetenskappe doen meer as net om geskiedenis te maak – dit skep die toekoms. Die Fakulteitsbestuur is baie toegewyd en dit is opsigtelik in hul aksie-agenda wat die behoefte vir voortdurende innovasie erken en toegewyding toon om aan die uitdagings van die gesondheidwetenskappe te voldoen.

Studente leer om 'n lewe te skep, om aan die lewe te bly en om 'n verskil te maak. Graduandi word gemeenskapsleiers wat op 'n besondere manier dink, kommunikeer en bydraes lewer.

Navorsing in die Fakulteit Gesondheidwetenskappe lê 'n sterk klem op multidissiplinêre benaderings.

 

Vind meer uit

2018 Online Registration
2018 General Information For First Year Students
2018 Orientation Programme
Deel hierdie blad