E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Die Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing & IT bestaan uit vier Skole: Skool vir Ingenieurswese, Skool vir die Bou-omgewing, Skool vir Inligtingtegnologie en die Nagraadse Skool vir Tegnologiebestuur.

Beursaanbod vir EBIT-studente!

Beursaanbod vir EBIT-studente!

Welkom by 2018 eerstejaarstudente!

Welkom by 2018 eerstejaarstudente!

Welkom by die Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie

Die Fakulteit is 'n voorste bron van plaaslik relevante en internasionaal kompeterende programme in Ingenieurswese, die Bou-Omgewing en Inligtingtegnologie op beide voor- en nagraadse vlak. Kwaliteitstudente en -personeel is aan die Fakulteit verbonde en uitgebreide programme word aangebied om inklusiwiteit te fasiliteer. Hier is uitstekende hulpmiddels vir onderwys- en navorsingsfasiliteite en ook verskeie navorsingsinstitute. Die Fakulteit handhaaf noue bande met die industrie wat beide die onderwys- en navorsingsprogramme ondersteun. Die multidissiplinêre aard van die Fakulteit fasiliteer interaksie tussen dissiplines in beide onderwys- en navorsingsaktiwiteite.
  
 

Navorsing

Gemeenskaps-betrokkenheid

IBIT in die kalklig

 


Vind meer uit

Undergraduate Studies
Postgraduate Studies
EBIT Week
Deel hierdie blad