E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Die Universiteit van Pretoria (UP) is ’n waardegebaseerde, navorsingsintensiewe universiteit wat sy studente toerus om in ’n vinnig veranderende wêreld sukses te behaal

Fakulteite Oorsig

Die Universiteit van Pretoria (UP) is ’n waardegebaseerde, navorsingsintensiewe universiteit wat sy studente toerus om in ’n vinnig veranderende wêreld sukses te behaal deur aan hulle ondersoekgebaseerde opleidings- en leergeleenthede te bied.

Ons bied altesaam 1 213 studieprogramme in die volgende nege fakulteite en ons sakeskool in Johannesburg aan:

  • Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
  • Fakulteit Opvoedkunde
  • Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie
  • Fakulteit Gesondheidswetenskappe
  • Fakulteit Geesteswetenskappe
  • Fakulteit Regsgeleerdheid
  • Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe
  • Fakulteit van Teologie en Religie
  • Fakulteit Veeartsenykunde
  • Gordon Institute of Business Science (GIBS) 
Deel hierdie blad