E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Handelsmerk en Advertensie

Handelsmerk

Volgehoue gebruik van die Universiteit van Pretoria se handelsmerkelemente – ons institusionele kleure, lettertipes, wapens en ander unieke eienskappe – help om ’n sterk, substansiële en herkenbare identiteit vir die Universiteit te skep, waar en wanneer kommunikasiemateriaal ook al gesien word.

Volgehoue gebruik van ons handelsmerkelemente sal verseker dat alle UP-kommunikasie- en bemarkingsmateriaal, hetsy briewe en pamflette, baniere of brosjures, UP se reputasie vir uitnemendheid sal versterk.

Leiding oor die toepassing van die Universiteit se handelsmerk is beskikbaar in die Handleiding vir Korporatiewe Identiteit. Daar is ook goedgekeurde kleurpalette en tipografie vir gebruik in Universiteitspublikasies en ander bemarkingsmateriaal.

Skryfbehoeftes met die Universiteit se handelsmerk en maatplate vir PowerPoint-aanbiedings is beskikbaar en kan deur lede van die Universiteit afgelaai word.
 

Advertensies


Advertensie is steeds ’n kragtige stuk bemarkingsgereedskap om bewustheid van en steun vir die Universiteit van Pretoria by die instelling se talle teikenmarkte te werf.

Die onderafdeling Advertensies bestuur die beplanning, ontwikkeling, uitvoering en plasing van al die Universiteit se korporatiewe advertensieveldtogte.

Ons belangrikse korporatiewe reklamedoelwitte is om:

  • die bewustheid, beeld en reputasie van UP by ons belangrikste aandeelhouers te ontwikkel en bevorder; en
  • reklameveldtogte te steun wat bedryf word deur die Kliëntedienssentrum, fakulteite, skole en instellings en wat gemik is op die werwing van voorgraadse en nagraadse studente.


Kontak:

Petronella Khwane
Handelsmerkbestuurder
Tel: 012 420 3706
E-pos: [email protected]
 

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Zamandina MthembuEdit