E-pos ons

FAQ
Virtual Campus


Sentrum vir Menseregte - Herdenk 'n kwarteeu se opleiding in Menseregte

Die Sentrum vir Menseregte van die Fakulteit Regsgeleerdheid van die Universiteit van Pretoria fokus primêr op menseregte in Afrika.

Hoogtepunte in die geskiedenis van die Sentrum, sedert dit in 1986 gestig is, sluit in die betrokkenheid van sy lede in die skryf van die Suid-Afrikaanse Grondwet en die Handves van Menseregte, sowel as die bydrae wat die Sentrum gemaak het in die regsopleiding  in menseregte op die kontinent deur middel van akademiese programme en navorsingsuitsette.  Lede van die sentrum het as konsultante gedien vir menseregte sake vir verskeie institute, insluitende die Organisasie vir Afrika Eenheid/Afrika Unie, NEPAD, die Verenigde Nasies Hoë-Kommisaris  vir Menseregte en die Suid-Afrikaanse Menseregte Komissie.

Die 2006 UNESCO Prys vir Menseregte Opvoeding is aan die Sentrum toegeken.

Besoek die Sentrum vir Menseregte by:  www.chr.up.ac.za.

Deel hierdie blad