E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
 • Januarie 2018
 • 01 Januarie
  • Nuwejaarsdag
 • 03 Januarie
  • Aanvang van akademiese jaar
  • Aanvang van aanlynregistrasie vir senior studente
 • 08 Januarie - 19 Januarie
  • Somerskool
 • 10 Januarie
  • Registrasieondersteuningsentrum open op Hillcrestkampus
  • Aanvang van aanlynregistrasie vir eerstejaarstudente
 • 26 Januarie - 28 Januarie
  • Spesiale oriëntering vir nie-RSA studente
 • 27 Januarie
  • Verwelkomingsdag
 • 30 Januarie - 02 Februarie
  • Oriënteringsprogram vir nuwe eerstejaarstudente
 • Februarie 2018
 • 02 Februarie
  • Indeling van groot kursusgroepe: nuwe eerste-jaarstudente
 • 03 Februarie
  • INSYNC eerstejaarskonsert
 • 05 Februarie
  • Aanvang van lesings vir kwartaal 1 en semester 1
 • 08 Februarie
  • Laaste dag vir ondersteuning met registrasie op Hillcrestkampus
 • 10 Februarie
  • Herdenking van die stigting van die Universiteit
 • 19 Februarie
  • Sluitingsdatum vir wysigings of staking van modules, sonder betaling van gelde (Kwartaal 1, 2 en Semester 1)
 • Maart 2018
 • 19 Maart
  • Woensdagrooster word gevolg
 • 21 Maart
  • Menseregtedag
 • 26 Maart
  • Lesings sluit af vir kwartaal 1
 • 27 Maart
  • Aanvang van lesings vir kwartaal 2
 • 28 Maart
  • Vrydagrooster word gevolg
  • Lesings eindig vir April-reses
 • 29 Maart - 09 April
  • April-reses
 • 30 Maart
  • Goeie Vrydag
 • April 2018
 • 02 April
  • Gesinsdag
 • 10 April
  • Lesings hervat na reses
  • Maandag rooster word gevolg
 • 11 April
  • GIBS promosieplegtigheid
 • 12 April - 11 Mei
  • Herfspromosieplegtighede
 • 27 April
  • Vryheidsdag
 • 30 April
  • Geen lesings
 • Mei 2018
 • 01 Mei
  • Werkersdag
 • 21 Mei - 30 Junie
  • Afkoelperiode/Eksamenperiode: nie-akademiese studente aktiviteite
 • 29 Mei
  • Lesings sluit af vir kwartaal 2 en semester 1
  • Laaste dag vir staking van modules
 • Junie 2018
 • 02 Junie - 23 Junie
  • Eksamens van eerstekwartaal-, tweedekwartaal- en eerstesemestermodules
 • 16 Junie
  • Jeugdag
 • 25 Junie - 30 Junie
  • Hereksamens van eerstekwartaal-, tweedekwartaal- en eerstesemestermodules
 • Julie 2018
 • 01 Julie - 15 Julie
  • Julie-reses
 • 02 Julie - 13 Julie
  • Winterskool
 • 16 Julie
  • Aanvang van lesings vir kwartaal 3 en semester 2
 • 30 Julie
  • Sluitingsdatum vir wysigings of staking van modules, sonder betaling van gelde (Kwartaal 3, 4 en Semester 2)
 • Augustus 2018
 • 04 Augustus
  • # Ek kies UP dag
 • 06 Augustus
  • Donderdagrooster word gevolg
 • 07 Augustus
  • Vrydagrooster word gevolg
 • 09 Augustus
  • Nasionale Vrouedag
 • 10 Augustus
  • Geen lesings
 • September 2018
 • 03 September - 07 September
  • Lentepromosieplegtighede
 • 04 September
  • Lesings sluit af vir kwartaal 3
 • 05 September
  • Aanvang van lesings vir kwartaal 4
 • 24 September
  • Erfenisdag
 • 26 September
  • Lentedag
 • 27 September
  • Maandagrooster word gevolg
 • 28 September
  • Lesings eindig vir Oktober-reses
 • 29 September - 07 Oktober
  • Oktober-reses
 • Oktober 2018
 • 08 Oktober
  • Lesings hervat na reses
 • 22 Oktober - 05 Desember
  • Afkoelperiode/Eksamenperiode:nie-akademiese studente aktiviteite
 • November 2018
 • 01 November
  • Lesings sluit af vir kwartaal 4 en semester 2
  • Laaste dag vir staking van modules
 • 06 November - 26 November
  • Eksamens van derdekwartaal-, vierdekwartaal- tweedesemester- en jaarmodules
 • 28 November - 05 Desember
  • Hereksamens van derdekwartaal-, vierdekwartaal- tweedesemester- en jaarmodules
 • Desember 2018
 • 05 Desember
  • Akademiese jaar sluit af
 • 07 Desember
  • Promosieplegtigheid vir LLM in Menseregte
 • 16 Desember
  • Versoeningsdag
 • 17 Desember
  • Openbare vakansiedag ingevolge wetgewing
 • 21 Desember
  • Universiteit sluit om 10:00
 • Januarie 2019
 • 03 Januarie
  • Aanvang van akademiese jaar