E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Welkom by die Manie van der Schijff Botaniese Tuin

 

'n Botaniese tuin is 'n versameling lewende plante wat op 'n wetenskaplike wyse bestuur word met die doel van opvoeding, navorsing, bewaring en gemeenskapsdiens. Die Manie van der Schijff Botaniese Tuin bevat huidiglik ongeveer 3 000 plantspesies en dek 'n gebied van ongeveer 3.5 hektaar van die Universiteit se Weskampus. Die primêre doel van die tuin is om besoekers bewus te maak van die inheemse plantegroei in suidelike Afrika deur die verspreiding en verwerwing van plantkundige kennis. Dit sluit in die verskaffing van plantmateriaal vir opleiding en navorsingsdoeleindes, die versameling en kweking van skaars en bedreigde spesies, asook navorsing oor inheemse plantspesies met tuinboukundige potensiaal. Die verspreiding van hierdie kennis aan die breër gemeenskap is van uiterste belang en die Kurators en tuinwerkers neem deel aan n verskuidenheid onderrig en uitrek aktiwiteite binne die Universiteit en gemeenskap.


Die Tuin het sy oorsprong gehad rondom 1924 toe Pavetta spesies op kampus aangeplant is vir navorsingsdoeleindes. Die grootste bydrae het geskied in die 1930s deur Berend Elbrecht, 'n man met passie en entoesiasme vir die suider-Afrikaanse flora wat tans voortleef in die menigte groot bome en broodboom versameling wat aangeplant is gedurende die tyd wat hy verbonde was met die Universiteit. In 1986 is die Tuin vernoem na Manie van der Schijff ter verering van sy bydraes tot die ontwikkeling van die Tuin. Die Tuin word bestuur deur 'n Tuinkomitee wat verantwoordelik is vir die formulering en implementering van beleid. 
 
Besoek graag ons "Facebook" blad vir nuus oor ons aktiwiteite

KURATORS

Mr. Jason Sampson 

Kantoor: Glashuis 1-4, Hatfield kampus
Tel: +27 (0)12 420 4274

E-pos: [email protected]
 

Mr.  Arnold Frisby 

Kantoor: Kwekery – Proefplaas 1-2
Tel: +27 (0)12 420 6031

 

E-pos: arnold.frisby@up.ac.za

 


Vind meer uit

Deel hierdie blad