E-pos ons

FAQ

Welkom by die Departement Antieke Tale 

Die Departement Antieke Tale bestaan uit die volgende onderafdelings: Grieks, Latyn en Semitiese Tale.  

Die volgende vakke word aangebied:

  •  Grieks
  •  Semitiese tale: Hebreeus, Aramees, Siries 
  •  Latyn 
  •  Geskiedenis van Antieke Kulture 
  •  Mediese Terminologie

Benewens die onderrig in verskillende tale is ons hoofnavorsingsvelde op literatuur, geskiedenis, geloof en mitologie, sosiale waardes en kuns gefokus.  

Die Academia Latina is ‘n sentrum in die Departement Antieke Tale en is toegespits op die bevordering van Latyn op verskillende vlakke. Afgesien van die betrokkenheid van die sentrum by die Mediese Terminologie en Regslatyn-kursusse, bied die sentrum ook ‘n baie besondere korrespondensiekursus aan wat as Schola Scripta bekendstaan.  Daar is vier modules en elke module bestaan uit die volgende afdelings : 1. Latynse Taal 2. Klassieke Mitologie 3.Klassieke Kultuur en 4. Romeinse Geskiedenis.
By die suksesvolle voltooiing van elke kursus word ‘n sertifikaat deur die Universiteit van Pretoria uitgereik.

 

Deel hierdie blad