E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Alumniklubs en -belangegroepe

Verskeie sosiale, kulturele en sportklubs en belangegroepe is by die Alumniverhoudingseenheid geaffilieer. Lidmaatskap van die klubs is oop vir alle alumni volgens die riglyne soos vervat in die grondwet van elke klub. Lidmaatskapgelde is betaalbaar en word jaarliks deur die klubbesture bepaal.

Die volgende klubs is geaffilieer:

  • TuksKlub 60+: 'n Sosiale klub vir alle oud-Tukkies ouer as 60 jaar
  • TuksAlumni Gholfklub: 'n Gholfklub vir Oud-Tukkies wat teen soortgelyke klubs van ander universiteite speel


Die volgende belangegroepe is tans geaffilieer:

 

  • Alumni Kos- en Wyngilde: 'n Sosiale groep wat konsentreer op die proe en geniet van goeie wyn.
  • YASCOM: Die Young Alumni and Student Committee help Alumni-verhoudings om die rol van aktiewe, deelnemende alumni onder studente en jong alumni / nagraadse studente te bevorder.  Die komitee speel ook 'n belangrike rol om 'n kultuur van skenking onder die sogenaamde pre-alumni (studente) te bevorder.

   

     

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Brumilda CarolsEdit