E-pos ons

FAQ

TuksAlumni-vereniging

Die UP-alumnivereniging word die TuksAlumni-vereniging genoem. Dit is 'n vereniging van alumnilede wat deur 'n goedgekeurde grondwet en 'n verkose Alumniraad bestuur word. Die Alumniverhoudingseenheid van UP tree as sekretariaal van die Alumniraad op.

Die TuksAlumni-vereniging is betrokke by die aanwys van vier Konvokasieverteenwordigers om op die Universiteitsraad te dien en bied so inspraak aan alumni in die doen en late van hul Alma Mater.


Plaaslike belangegroepe en streeksverteenwoordigers

Die dryfkrag van TuksAlumni is betrokke oudstudente wat inskakel by plaaslike belangegroepe in hulle tuisdorp of -stad. 'n Plaaslike belangegroep is 'n groep oudstudente in 'n stad of dorp wat Tukkies wil ondersteun of help met die bevordering van die belange van die Universiteit. Sommige streke het net een persoon wat as verteenwoordiger optree.

Hierdie belangegroepe kan TuksAlumni help om inligting maklik aan oudstudente dwarsoor Suid-Afrika te versprei. Ons wil soveel moontlik belangegroepe (of ten minste 'n kontakpersoon) in elke streek vestig sodat inligting makliker versprei kan word. Plaaslike belangegroepe kan op hulle beurt weer inligting oor UP na die kampus terugvoer.

Skakel gerus die Alumniverhoudingseenheid as jy nie weet van 'n plaaslike belangegroep in jou stad of dorp nie óf as daar nog nie so 'n belangegroep is nie en jy bereid is om ons daarmee te help.

Doelwitte van TuksAlumni

  • Om deskundige insette te lewer, deur toepaslike verteenwoordiging op die UP-raad en ander forums, wat die Universiteit se strewe na uitnemendheid sal ondersteun.
  • Om as 'n doeltreffende kommunikasie- en inligtingsinstrument te dien tussen lede en ook tussen lede en die Universiteit.
  • Om 'n gesonde groepsgees tussen lede te bevorder.
  • Om die Universiteit toepaslik te ondersteun om die gestelde strategiese doelwitte te bereik.
  • Om 'n positiewe beeld van TuksAlumni uit te dra.

Alumnidatabasis

Die alumnidatabasis op die Universiteit se sentrale adresstelsel is die ruggraat van TuksAlumni. Sonder jou huidige adres- en biografiese inligting kan TuksAlumni weinig verrig. Dit is daarom baie belangrik dat jy ons so gou moontlik laat weet van jou adresverandering en van ander alumni wat nie korrespondensie van UP ontvang nie. Verander jou adresbesonderhede aanlyn of gebruik die Bly-In-Kontak-vorm, voltooi dit en faks dit na +2712 362-5088.

Die Alumniraad vereer jaarliks 'n klein groep verdienstelike Alumni met die gesogte LAUREAATOEKENNING.

Loer gerus na ons Alumni-galery vir voorbeelde van bekende Alumni.


 

 

 

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Diederick JacobsEdit