E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Voordele vir stigtings en trusts

  • Ons bied ’n strategiese vennootskap aan met ’n Afrika-universiteit van goeie naam.
  • Ons ondersteun plaaslik relevante navorsings- en gemeenskapsprojekte.
  • UP sal projek- en finansiële bestuur aanvul.
  • Ons ondersteun volhoubare oplossings.  
  • U sal voordeel daaruit trek om aan 'n universiteit met 'n stabiele finansiële bestuur en beheerstrukture te skenk.

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Zamandina MthembuEdit