E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Belastingvoordele vir individue

Artikel 18A van die Inkomstebelastingwet (Wet 58 van 1962)

Artikel 18A(1) van die bogenoemde Wet maak voorsiening vir die aftrekking van skenkings in die vorm van kontant of sekere soorte bates aan onder andere openbare welsynsorganisasies wat onder artikel 30(1) goedgekeur is, met dien verstande dat die skenker in besit van 'n geldige kwitansie is en die skenking nie 10% van die skenker se belasbare inkomste oorskry nie.

Dit beteken:

  • Skenkings is oor die algemeen belasbaar teen ʼn koers van 20%.
  • Sekere skenkings aan geregistreerde en goedgekeurde organisasies is egter vrygestel en kan as belastingaftrekking deur die skenker geëis word.
  • Die Universiteit van Pretoria is 'n goedgekeurde instelling vir die doeleindes van artikel 18(A) van die Inkomstebelastingwet, en skenkings aan hierdie instelling is belastingaftrekbaar soos hierbo genoem (dit wil sê geregistreerde en goedgekeurde organisasies).
  • Dit beteken dat onvoorwaardelike skenkings aan die Universiteit in die vorm van kontant of goedere (soos materiële bates) as belastingaftrekbare uitgawes geld, mits dit hoogstens 10% van die skenker se belasbare inkomste bedra.
  • As ontvanger van skenkings reik die Universiteit jaarliks, gewoonlik in April van ʼn gegewe jaar, die nodige belastingsertifikaat in ooreenstemming met artikel 18(A) van die Belastingwet uit.
  • Hierdie dokument dien as kwitansie en stel skenkers in staat om ʼn aftrekking op hul belastingopgawes te eis deur die belastingsertifikaat saam met bygaande dokumentasie voor die jaarlikse sperdatum by SARS in te dien.

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Zamandina MthembuEdit