E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Ons bied kundigheid en steundienste ten opsigte van fondswerwing aan ons akademiese en donateursgemeenskappe deur moontlikheidsnavorsing, die kultivering en bewaring van bestaande donateursverhoudings en konsultering oor voorleggings.

Welkom by Bevordering: Fondswerwing

 
Die Bevorderingsafdeling koördineer die Universiteit se fondswerwingsinisiatiewe en derdestroominkomste. Ons bied kundigheid en steundienste ten opsigte van fondswerwing aan ons akademiese en donateursgemeenskappe deur moontlikheidsnavorsing, die kultivering en bewaring van bestaande donateursverhoudings en konsultering oor voorleggings.
 
As ’n tradisionele universiteit in Suid-Afrika en leier in hoër onderwys lewer ons dienste buite ons kernfunksies. Ten einde ons uitnemendheid in navorsing, onderrig en gemeenskapsbetrokkenheid voort te sit en uit te brei, maak ons staat op u steun. ’n Skenking is die maklikste manier om direk en positief ’n impak te maak op ons pogings.
 

UP-donateurs kan gerus wees.

Ons reputasie as ’n goed bestuurde instelling verseker dat ons dieselfde omsigtige finansiële bestuur ten opsigte van hul donasies toepas. Ons waarborg u dat u skenking gebruik sal word vir dit waarvoor dit bedoel is.

Maak ’n aanlyndonasie of kontak ons vir meer inligting oor ons produkte en dienste. Ons sal, in oorleg met u finansiële en regsadviseur, u steun op die beste moontlike manier struktureer. 

Kontak: 
 
Mnr Hernan Finkel
Verhoudingsbestuur en Fondsinsameling-Adjunkdirekteur
Bemarkingsdienste, Kamer 1.24
Tel: 012 420 3361
Faks: 012 420 4269
E-pos: [email protected]
 
Deel hierdie blad