E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Kampusaanwysings

Hatfieldkampus

Hatfieldkampus (PDF-kaart)


 
Oproepsentrum: +27 (0)12 420 3111
GPS-koördinate: S25° 45’ 21” E28º 13’ 51”

Ligging:
Universiteit van Pretoria
hv Lynnwoodweg en Roperstraat
Hatfield
Suid-Afrika
Posadres:
Universiteit van Pretoria
Privaatsak X20
Hatfield 0028
Suid-Afrika

Vanuit die noorde:

Neem die N1 Suid-deurpad (rigting Johannesburg).

Neem die N4-afrit (Witbank-deurpad).

Volg die N4 Wes-deurpad (rigting Pretoria), wat Pretoriusstraat word.

Draai links in Gordonweg, wat Jan Shobastraat word (voorheen Duncanstraat).

Draai regs in Lynnwoodweg. U sal die hoofingang na die Hatfieldkampus aan u regterkant by Roperstraat kry.

Vanaf Johannesburg:

Neem die N1 Noord-deurpad (rigting Polokwane).

Neem die Lynnwoodweg-afrit.

Draai links in Lynnwoodweg en gaan verby verskeie stelle verkeersligte. By die tweede stel verkeersligte na Jan Shobastraat (voorheen Duncanstraat) sal u die hoofingang na die Hatfieldkampus aan u regterkant by Roperstraat kry.

Vanaf die OR Tambo Internasionale Lughawe:

Neem die R21-deurpad en volg die aanwysings na Pretoria totdat u die N1 Noord-deurpad (Pretoria–Polokwane) kry.

Volg die N1 Noord-deurpad totdat u die Lynnwoodweg-afrit kry.

Draai links in Lynnwoodweg en gaan verby verskeie stelle verkeersligte. By die tweede stel verkeersligte na Jan Shobastraat (voorheen Duncanstraat) sal u die hoofingang na die Hatfieldkampus aan u regterkant by Roperstraat kry.

Vanuit die weste (middestad):

Ry ooswaarts in Francis Baardstraat (voorheen Schoemanstraat) tot by Hillstraat.

Draai regs in Hillstraat.

Draai links in Burnettstraat.

Draai regs in Universiteitsweg. U sal die Universiteitswegingang aan u linkerkant kry, of u kan verder ry tot in Lynnwoodweg.

Draai links in Lynnwoodweg. U sal die hoofingang na die Hatfieldkampus aan u linkerkant by Roperstraat kry.

 

Vanaf die Hatfield-Gautreinstasie:

Ry suidwaarts in Grosvernorstraat tot by Prospectstraat.

Draai regs in Prospectstraat.

Volg Prospectstraat tot waar u die Hatfieldkampus se Prospectstraatingang kry.

 
LC de Villiers-sportterrein / High Performance Centre (hpc)
LC de Villiers-sportterrein (PDF-kaart)

 

Skakelbord: +27 (0)12 420 6060
GPS-koördinate: S25° 45’ 10” E28º 14’ 46”

Vanuit die noorde:

Neem die N1 Suid-deurpad (rigting Johannesburg).

Neem die N4-afrit (Witbank-deurpad).

Volg die N4 Wes-deurpad (rigting Pretoria), wat Pretoriusstraat word.

Draai links in Gordonweg, wat Jan Shobastraat word (voorheen Duncanstraat).

Draai links in Burnettstraat vir die hpc-ingang.

OF

Draai links in Suidstraat vir die LC de Villiers-sportterrein se ingang.

Vanaf Johannesburg:

Neem die N1 Noord-deurpad (rigting Polokwane).

Neem die Lynnwoodweg-afrit.

Draai links in Lynnwoodweg en gaan verby verskeie stelle verkeersligte.

Draai regs in Jan Shobastraat (voorheen Duncanstraat).

Draai regs in Southstraat vir die LC de Villiers-sportterrein se ingang.

OF

Draai regs in Burnettstraat vir die hpc-ingang.

Vanaf die OR Tambo Internasionale Lughawe:

Neem die R21-deurpad en volg die aanwysings na Pretoria totdat u die N1 Noord-deurpad (Pretoria–Polokwane) kry.

Volg die N1 Noord-deurpad totdat u die Lynnwoodweg-afrit kry.

Draai links in Lynnwoodweg en gaan verby verskeie stelle verkeersligte.

Draai regs in Jan Shobastraat (voorheen Duncanstraat).

Draai regs in Southstraat vir die LC de Villiers-sportterrein se ingang.

OF

Draai regs in Burnettstraat vir die hpc-ingang.

Vanuit die weste (middestad):

Ry ooswaarts in Francis Baardstraat (voorheen Schoemanstraat) tot by Gordonweg.

Draai regs in Gordonweg, wat Jan Shobastraat word (voorheen Duncanstraat).

Draai links in Burnettstraat vir die hpc-ingang.

OF

Draai links in Southstraat vir die LC de Villiers-sportterrein se ingang.

Vanaf die Hatfield-Gautreinstasie:

Ry suidwaarts in Grosvenorstraat.

Draai links in Burnettstraat vir die hpc-ingang.

OF

Draai links in Southstraat vir die LC de Villiers-sportterrein se ingang.

Vanaf die Hatfieldkampus:

Ry ooswaarts in Lynnwoodweg tot by Jan Shobastraat (voorheen Duncanstraat).

Draai links in Jan Shobastraat.

Draai regs in Southstraat vir die LC de Villiers-sportterrein se ingang.

OF

Draai regs in Burnettstraat vir die hpc-ingang.

 
Groenkloofkampus (Fakulteit Opvoedkunde)
Groenkloofkampus (PDF-kaart)
 

Oproepsentrum: +27 (0)12 420 3111
GPS-koördinate: S25° 46’ 10” E28º 12’ 34”

Vanuit die noorde:

Neem die N1 Suid-deurpad (rigting Johannesburg).

Neem die Lynnwoodweg-afrit.

Draai regs in Lynnwoodweg en gaan verby verskeie stelle verkeersligte.

Draai links in Jan Shobastraat (voorheen Duncanstraat).

Ry om die Brooklyn-sirkel en volg Middelstraat. Dit word George Storrarrylaan.

Draai regs in Leydsstraat.

Die ingang na die kampus is aan u linkerkant.

Vanaf Johannesburg:

Neem die N1 Noord-deurpad (rigting Polokwane).

Neem die Lynnwoodweg-afrit.

Draai links in Lynnwoodweg en gaan verby verskeie stelle verkeersligte.

Draai links in Jan Shobastraat (voorheen Duncanstraat).

Ry om die Brooklyn-sirkel en volg Middelstraat. Dit word George Storrarrylaan.

Draai regs in Leydsstraat.

Die ingang na die kampus is aan u linkerkant.

Vanaf die OR Tambo Internasionale Lughawe:

Neem die R21-deurpad en volg die aanwysings na Pretoria tot by die N1 Noord-deurpad (Pretoria–Polokwane).

Volg die N1 Noord-deurpad tot by die Lynnwoodweg-afrit.

Draai links in Lynnwoodweg en gaan verby verskeie stelle verkeersligte.

Draai links in Jan Shobastraat (voorheen Duncanstraat).

Ry om die Brooklyn-sirkel en volg Middelstraat. Dit word George Storrarrylaan.

Draai regs in Leydsstraat.

Die ingang na die kampus is aan u linkerkant.

Vanuit die weste (middestad):

Ry suidwaarts in Nelson Mandela-rylaan tot by die Fonteinesirkel.

By die Fonteinesirkel, draai links in George Storrarrylaan.

Draai links in Leydsstraat.

Die ingang na die kampus is aan u linkerkant.

Vanaf die Hatfieldkampus:

Ry ooswaarts in Lynnwoodweg tot by Jan Shobastraat (voorheen Duncanstraat).

Draai regs in Jan Shobastraat.

Ry om die Brooklyn-sirkel en volg Middelstraat. Dit word George Storrarrylaan.

Draai regs in Leydsstraat.

Die ingang na die kampus is aan u linkerkant.

 
Prinshofkampus (Fakulteit Gesondheidswetenskappe)
Prinshofkampus (PDF-kaart)
 

Oproepsentrum: +27 (0)12 420 3111
GPS-koördinate: Prinshof South (Pathology building, BMS, Tswelopele, Dentistry etc.) - S 25°44'02" E 28°12'10"
Prinshof North (HWSnyman) South gate- S 25°44'00" E 28°11'54.5"
Prinshof North (HWSnyman) North gate - S 25°43'50.5" E 28°12'05.5"

Vanuit die noorde:

Neem die N1 Suid-deurpad (rigting Johannesburg).

Neem die N4-afrit (Witbank-deurpad).

Volg die N4 Wes-deurpad (rigting Pretoria), wat Pretoriusstraat word, en ry in die rigting van die middestad.

Draai regs in Steve Bikostraat (voorheen Beatrixstraat).

Nadat u Soutpansbergweg oorgesteek het, draai links in Dr Savageweg.

Die ingang na die Prinshofkampus is aan u linkerkant by Bopheloweg, en die ingang na die HW Snyman-kompleks is ongeveer 450 m verder aan u regterkant.

Vanaf Johannesburg:

Neem die N1 Noord-deurpad (rigting Polokwane).

Neem die N4-afrit (Witbank-deurpad).

Volg die N4 Wes-deurpad (rigting Pretoria), wat Pretoriusstraat word, en ry in die rigting van die middestad.

Draai regs in Steve Bikostraat (voorheen Beatrixstraat).

Nadat u Soutpansbergweg oorgesteek het, draai links in Dr Savageweg.

Die ingang na die Prinshofkampus is aan u linkerkant by Bopheloweg, en die ingang na die HW Snyman-kompleks is ongeveer 450 m verder aan u regterkant.

Vanaf die OR Tambo Internasionale Lughawe:

Neem die R21-deurpad en volg die aanwysings na Pretoria tot by die N1 Noord-deurpad (Pretoria–Polokwane).

Neem die N4-afrit (Witbank-deurpad).

Volg die N4 Wes-deurpad (rigting Pretoria), wat Pretoriusstraat word, en ry in die rigting van die middestad.

Draai regs in Steve Bikostraat (voorheen Beatrixstraat).

Nadat u Soutpansbergweg oorgesteek het, draai links in Dr Savageweg.

Die ingang na die Prinshofkampus is aan u linkerkant by Bopheloweg, en die ingang na die HW Snyman-kompleks is ongeveer 450 m verder aan u regterkant.

Vanuit die weste (middestad):

Ry ooswaarts in Francis Baardstraat (voorheen Schoemanstraat).

Draai links in Steve Bikostraat (voorheen Beatrixstraat).

Nadat u Soutpansbergweg oorgesteek het, draai links in Dr Savageweg.

Die ingang na die Prinshofkampus is aan u linkerkant by Bopheloweg, en die ingang na die HW Snyman-kompleks is ongeveer 450 m verder aan u regterkant.

Vanaf die Hatfieldkampus:

Ry ooswaarts in Lynnwoodweg tot by Jan Shobastraat (voorheen Duncanstraat).

Draai links in Jan Shobastraat.

Draai links in Pretoriusstraat.

Draai regs in Steve Bikostraat (voorheen Beatrixstraat).

Nadat u Soutpansbergweg oorgesteek het, draai links in Dr Savageweg.

Die ingang na die Prinshofkampus is aan u linkerkant by Bopheloweg, en die ingang na die HW Snyman-kompleks is ongeveer 450 m verder aan u regterkant.

 
Onderstepoortkampus (Fakulteit Veeartsenykunde)
Onderstepoortkampus (PDF-kaart)
 

Oproepsentrum: +27 (0)12 420 3111
GPS-koördinate: S25º 38' 52" E28° 10' 54"

Vanuit die noorde:

Neem die N1 Suid-deurpad (rigting Johannesburg).

Neem die N4 Wes na Rustenburg.

Vanaf die N4, neem die Rosslyn/Pretoria-Noord (R566)-afrit. Draai in die rigting van Pretoria-Noord.

By die eerste stel verkeersligte, draai links op die M35 (Onderstepoort/Soutpan).

Ry verby die Onderstepoort Veterinêre Instituut tot by die tweede stel verkeersligte, waar u links afdraai by die Onderstepoortkampus.

Vanaf Johannesburg:

Neem die N1 Noord-deurpad (rigting Polokwane).

Neem die N4 Wes na Rustenburg.

Vanaf die N4, neem die Rosslyn/Pretoria-Noord (R566)-afrit. Draai in die rigting van Pretoria-Noord.

By die eerste stel verkeersligte, draai links op die M35 (Onderstepoort/Soutpan).

Ry verby die Onderstepoort Veterinêre Instituut tot by die tweede stel verkeersligte, waar u links afdraai by die Onderstepoortkampus.

Vanaf die OR Tambo Internasionale Lughawe:

Neem die R21-deurpad en volg die aanwysings na Pretoria tot by die N1 Noord-deurpad (Pretoria–Polokwane).

Neem die N4 Wes na Rustenburg.

Vanaf die N4, neem die Rosslyn/Pretoria-Noord (R566)-afrit. Draai in die rigting van Pretoria-Noord.

By die eerste stel verkeersligte, draai links op die M35 (Onderstepoort/Soutpan).

Ry verby die Onderstepoort Veterinêre Instituut tot by die tweede stel verkeersligte, waar u links afdraai by die Onderstepoortkampus.

Vanuit die weste (middestad):

Ry ooswaarts in Francis Baardstraat (voorheen Schoemanstraat).

Draai links in Steve Bikostraat (voorheen Beatrixstraat).

Ry ongeveer 7,3 km in Steve Bikostraat, en by die Wonderboomkruising ry u reguit oor die kruising; die pad word Lavenderweg (R101).

Hou links by die aansluiting met Zambezi-rylaan en bly op Lavenderweg (R101).

Draai links op die R566.

Draai regs op die M35 (Onderstepoort/Soutpan).

Ry verby die Onderstepoort Veterinêre Instituut tot by die tweede stel verkeersligte, waar u links afdraai by die Onderstepoortkampus.

Vanaf die Hatfieldkampus:

Ry ooswaarts in Lynnwoodweg tot by Jan Shobastraat (voorheen Duncanstraat).

Draai links in Jan Shobastraat.

Draai links in Pretoriusstraat.

Draai regs in Steve Bikostraat (voorheen Beatrixstraat).

Ry ongeveer 7,3 km in Steve Bikostraat, en by die Wonderboomkruising ry u reguit oor die kruising; die pad word Lavenderweg (R101).

Hou links by die aansluiting met Zambezi-rylaan en bly op Lavenderweg (R101).

Draai links op die R566.

Draai regs op die M35 (Onderstepoort/Soutpan).

Ry verby die Onderstepoort Veterinêre Instituut tot by die tweede stel verkeersligte, waar u links afdraai na die Onderstepoortkampus.

 
 
Mamelodikampus
 Mamelodikampus (PDF-kaart)

 
Opproepsentrum: +27 (0)12 420 3111
GPS-koördinate: S25° 43’ 22” E28º 23’ 56”

Vanuit die noorde:

Neem die N1 Suid-deurpad (rigting Johannesburg).

Neem die N4-afrit (Witbank-deurpad).

Volg die N4 Oos-deurpad (rigting Witbank) en neem die afrit vir Solomon Mahlangu-rylaan (voorheen Hans Strijdom-rylaan).

Draai links in Solomon Mahlangu-rylaan en ry ongeveer 5,6 km.

Draai links in Hinterlandlaan. Die ingang na die kampus is aan u regterkant.

Vanaf Johannesburg:

Neem die N1 Noord-deurpad (rigting Polokwane).

Neem die N4-afrit (Witbank-deurpad).

Volg die N4 Oos-deurpad (rigting Witbank) en neem die afrit vir Solomon Mahlangu-rylaan (voorheen Hans Strijdom-rylaan).

Draai links in Solomon Mahlangu-rylaan en ry ongeveer 5,6 km.

Draai links in Hinterlandlaan. Die ingang na die kampus is aan u regterkant.

Vanaf die OR Tambo Internasionale Lughawe:

Neem die R21-deurpad en volg die aanwysings na Pretoria tot by die N1 Noord-deurpad (Pretoria–Polokwane).

Neem die N4-afrit (Witbank-deurpad).

Volg die N4 Oos-deurpad (rigting Witbank) en neem die afrit vir Solomon Mahlangu-rylaan (voorheen Hans Strijdom-rylaan).

Draai links in Solomon Mahlangu-rylaan en ry ongeveer 5,6 km.

Draai links in Hinterlandlaan. Die ingang na die kampus is aan u regterkant.

Vanuit die weste (middestad):

Ry ooswaarts in Francis Baardstraat (voorheen Schoemanstraat), wat die N4-deurpad word.

Volg die N4 Oos-deurpad (rigting Witbank) en neem die afrit vir Solomon Mahlangu-rylaan (voorheen Hans Strijdom-rylaan).

Draai links in Solomon Mahlangu-rylaan en ry ongeveer 5,6 km.

Draai links in Hinterlandlaan. Die ingang na die kampus is aan u regterkant.

Vanaf die Hatfieldkampus:

Ry ooswaarts in Lynnwoodweg tot by Jan Shobastraat (voorheen Duncanstraat).

Draai links in Jan Shobastraat.

Ry ooswaarts in Francis Baardstraat (voorheen Schoemanstraat), wat die N4-deurpad word.

Volg die N4 Oos-deurpad (rigting Witbank) en neem die afrit vir Solomon Mahlangu-rylaan (voorheen Hans Strijdom-rylaan).

Draai links in Solomon Mahlangu-rylaan en ry ongeveer 5,6 km.

Draai links in Hinterlandlaan. Die ingang na die kampus is aan u regterkant.

 
Gordon Institute of Business Science (GIBS)
GIBS (PDF-kaart)
 

Sien webtuiste

Oproepsentrum: +27 (11) 771 4000
GPS-koördinate: S26° 07' 46"E28° 02' 46"
Neem kennis - parkeeringang by Melville weg

Ligging
Melvilleweg 26
Illovo
Johannesburg

Vanaf die M1-deurpad:

Vanaf die M1 Suid neem u die Corlettrylaan-afrit en ry dan weswaarts in Corlettrylaan in die rigting van die Wanderersklub.

By die bopunt van Corlettrylaan draai u links in Oxfordweg. Beweeg onmiddellik na die regterbaan en draai regs in Bompasweg by die eerste stel verkeersligte.

Ry tot by die volgende stel verkeersligte en draai daar regs in Melvilleweg. Daar is nog een stel verkeersligte, maar ry daar verby.

Die ingang na die Illovo Lodge is onmiddellik aan u regterkant. Die hoofingang na GIBS is net daarna.

Vanaf Jan Smutslaan:

Vanuit Jan Smutslaan, draai oos in Bompasweg.

Ry tot by die volgende stel verkeersligte en draai daar regs in Melvilleweg. Daar is nog een stel verkeersligte, maar ry daar verby.

Die ingang na die Illovo Lodge is onmiddellik aan u regterkant. Die hoofingang na GIBS is net daarna.

 

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Zamandina MthembuEdit