E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Etiekblitslyn


UP is verbind tot 'n kultuur van geen verdraagsaamheid teenoor bedrog, korrupsie en onreëlmatige gedrag. Jy kan ons help om dit te verwesenlik deur beweerde onreëlmatighede en onetiese optrede op die UP-etiekblitslyn aan te meld, 24 uur per dag, 365 dae per jaar.

Wie kan die blitslyn gebruik?
Personeel, studente, alumni, donateure, eksterne diensverskaffers en lede van die publiek.

Wie bedryf die bIitslyn?
Mazars Forensic Services is 'n onafhanklike ouditfirma wat die blitslyn namens die Universiteit van Pretoria bedryf. 

Sal hulle weet wie die insident aangemeld het?
UP se Verklikkerbeleid en wetgewing beskerm verklikkers teen viktimisasie. Verklikkers het die keuse om anoniem te bly.

Wat behoort ek aan te meld?
Misdade, wangedrag en onetiese soos oneerlikheid, vervalsing, skade aan die omgewing en eiendom, skending van gesondheids -en veiligheidsregulasies en ander aktiwiteite wat strydig is met wetgewing, bestaande beleid, gevestigde etiese praktyke by UP, asook enige ander Universiteitsreëls, met die uitsondering van werknemergriewe.

VOLG DRIE MAKLIKE STAPPE

STAP 1: Kies 'n kommunikasiekanaal 

  • 'n Tolvrye telefoonnommer: 0800 227 007

  • 'n Faksnommer: 086 510 4291

  • 'n Epos adres: [email protected]

  • 'n Vrypos-adres: JHZ 1815, Helderkruin, 1733

  • UP se Interne Oudit-afdeling kan ook op [email protected] gekontak word

STAP 2: Rapporteer 
Beskryf wat die aard van die voorval is, in watter fakulteit/departement/afdeling dit plaasgevind het, die datum en tyd waarop die voorval plaasgevind het, hoe lank dit reeds aan die gang is, hoe dikwels dit gebeur, die aantal mense wat betrokke is en hul name, wie daarvan weet, en so meer.

STAP 3: Ondersoek 
Persone wat inskakel, sal 'n vertroulike verwysingsnommer van die operateur ontvang. Die saak sal dan intern ondersoek word. Dit mag ook na 'n wetstoepassingsagentskap verwys word.

Universiteit van Pretoria se Verklikkerbeleid (Slegs in Engels beskikbaar)

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Janine EsterhuizenEdit