E-pos ons

FAQ

Kampusmaatskappye

Die omvang van die Universiteit se aktiwiteite sluit nie net formele onderwys, leer en navorsing in nie. Die Universiteit bied ook voortgesette opvoedkundige programme aan en ondersteun die volgende: kontraknavorsing en konsultering, sport, kommersialisasie van navorsing en risikokapitaalbeleggings. Dit is duidelik dat hierdie aktiwiteite ten beste nagestreef word deur gebruik te maak van 'n sisteem van kampusmaatskappye eerder as om die Universiteit self te gebruik. 'n kampusmaatskappy is baie dikwels ook 'n voertuig vir koöperatiewe ondernemings.

Daar is in 2000 'n struktuur vir kampusmaatskappye geskep om die Universiteit sodoende as 'n leier op die gebied van kontraknavorsing, opleiding en konsultering te posisioneer. In die proses is interaksie met die privaat- en publieke sektor versterk en is bykomende inkomste vir die Universiteit en sy personeel voortgebring.

Verskeie kampusmaatskappye is sedertdien gestig om van die Universiteit se besigheidsfunksies uit te oefen en om as instrumente te dien om die Universiteit se belange by sy bondgenootskappe te bestuur. Party daarvan behoort ten volle aan die Universiteit, soos dié wat daarvoor verantwoordelik is om opvoeding en konsultasie voort te sit. Ander maatskappye deel eienaarskap, soos dié wat die taak van kommersialisasie van intellektuele eiendom het.

Die kampusmaatskappye handhaaf die Universiteit se visie en missie en moet aan die Universiteit se kwaliteitvereistes voldoen. Die strukture van beheer en bestuur van die kampusmaatskappye stem met dié van die Universiteit ooreen.

Enterprises at UP is verantwoordelik vir die ontwikkeling en en bestuur van die Universiteit van Pretoria se ondernemings. Die Universiteit besit onder andere die volgende ondernemings:

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Buyisiwe NkonyaneEdit