E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Visie, missie en waardes

Visie
Om ʼn voorste navorsingsintensiewe universiteit in Afrika te wees wat internasionaal erken word vir gehalte, relevansie en impak, asook vir die ontwikkeling van mensebydraes, die skep van kennis en vir betekenisvolle plaaslike en internasionale bydraes.
 
Missie
In die strewe na erkenning en uitnemendheid in die kernfunksies van navorsing, onderrig en leer, en die integrasie van gemeenskapsbetrokkenheid daarin, sal die Universiteit van Pretoria gehalte, relevansie, diversiteit en volhoubaarheid as navigasiebakens gebruik.
 
Waardes
 • Die lede van die Universiteit van Pretoria glo dat:
  • ons gemeenskap van vakkundiges gebaseer moet wees op die soeke na kennis deur navorsing, en onderrig en leer, met lidmaatskap wat verkry is op grond van intellektuele meriete, vermoë en die potensiaal vir uitnemendheid; en dat
  • die verskillende perspektiewe wat uit uiteenlopende agtergronde en geskiedenisse wat ons identiteite definieer, voortspruit, vakkundige ondersoeke verdiep en akademiese debatvoering verryk.
 • Ons koester:
  • akademiese vryheid, kreatiewe en innoverende denke, etiese standaarde en integriteit, verantwoordbaarheid en sosiale geregtigheid; en
  • ons personeel en studente as die Universiteit se kernbates.
 • Ons bevorder:
  • ʼn navorsingsgedrewe en bevindingsgebaseerde benadering tot die skep van kennis; en
  • akademiese burgerskap waardeur ons ons verbind om ons intellektuele vermoëns in die belang van ons nasie en die mensdom in te span.
 • Ons erken dat:
  • in ʼn hulpbronbeperkte wêreld met aansienlike ongelykhede, die Universiteit moet trag om graduandi te lewer wat die belangrikheid van gemeenskapsbetrokkenheid, entrepreneuriële ondernemings en innoverende aksies in die skep van werkgeleenthede vir en ontwikkeling van ons plaaslike gemeenskappe verstaan.

 

 

 

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Zamandina MthembuEdit