E-pos ons

FAQ
By die Universiteit van Pretoria wy ons die maand April aan die viering van verskeie prestasies . Elke jaar in April bied die Universiteit meer as 20 gradeplegtighede aan waar al nege ons fakulteite met trots die prestasies van hul studente erken. Dit is verblydend om te weet dat daar teen die einde van April vanjaar reeds by 23 sulke plegtighede grade en diplomas toegeken sal wees aan bykans 10 000 nuwe graduandi wat almal hul stempel in die wêreld daar buite gaan afdruk. Die afgelope paar jaar het ons dit ook goed gedink om die bestaande April-vieringe uit te brei deur ’n spesiale gala-geleentheid te hou om ons akademici wat in die voorafgaande jaar uitsonderlik presteer het, te vereer. Sedert ons ’n paar jaar gelede met hierdie tradisie begin het, het die jaarlikse Toekennings vir Akademiese Presteerders een van die hoogtepunte van die Universiteit van Pretoria se akademiese jaar geword.
 
Om erkenning te verleen aan die feit dat ʼn akademiese loopbaan vele fasette behels, is daar vanjaar twee nuwe kategorieë toekennings ingestel, naamlik die Visekanseliersboektoekenning en ’n toekenning ter erkenning van innoverende gemeenskapsbetrokkenheid. Die bestaande Kanselierstoekennings en die Toekennings vir Uitnemende Akademiese Presteerders is bedoel vir diegene wat reeds die hoogste vlak van die akademiese hiërargie bereik het, terwyl die Toekennings vir Uitnemende Jong Navorsers gaan aan kollegas wat as ontluikende uitblinkers (“rising stars”) geïdentifiseer is. Prestasie op die spesifieke gebiede van onderrig en leer en navorsing word onderskeidelik deur die Laureaattoekennings vir Onderwysinnovasie en die Nasionale Navorsingstigting (NNS) se graderingstelsel erken.
 
Klik hier vir meer inligting oor UP se uitnemendheid op verskeie navorsingsterreine, soos weerspieël in die jaarlikse toekenningspublikasie.
 
 
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Ansa HeylEdit
2015 Toekennings vir Akademiese Presteerders