E-pos ons

FAQ

The GRI hosts an annual symposium day for young researchers to showcase their work

The GRI hosts an annual symposium day for young researchers to showcase their work

We are confident that the University of Pretoria's Genomics Research Institute is now the strongest cohort of genomics researchers in sub-Saharan Africa. The extraordinary quality and breadth of genomics research presented at our recent research symposium is entirely compatible with this view.

—Prof. Don Cowan, Director


Welkom by die revolusie in genoomstudie! 


Ons beleef inderdaad 'n nuwe revolusie, 'n revolusie in genoomstudie. Die revolusie raak feitlik elke gebied van die biologiese wetenskappe, hetsy landbou, gesondheid en siektes of omgewingswetenskappe. 

Die revolusie in genoomstudie bied aan die Universiteit van Pretoria 'n uiters belangrike geleentheid. Met sy strategiese beleggings in strukture, hardeware, sagteware en mense kan die Universiteit die leier op die gebied van genoomstudie in Afrika word.

Die kerntegnologie wat alle genoomstudie verbind en wat die pit vorm van die revolusie is DNA-reeksvorming. In 2004, ná 'n dekade se werk deur duisende navorsers wêreldwyd en teen 'n koste van baie miljoene dollar is die volledige reeks van die driemiljard basispaar- menslike genoom voltooi. Met die nuwe reeksvormingstegnologie wat maar sowat vyf jaar lank beskikbaar is, kan ons nou die menslike genoomreeks in net 'n naweek bepaal en wel teen minder as 10 000 Amerikaanse dollar. Na verwagting sal die tegnologie binne enkele jare nog tien keer vinniger wees en net een tiende van daardie bedrag kos.

Die uitdaging vir genoomwetenskaplikes is om voordeel te trek uit hierdie enorme krag en omvang van die nuwe tegnologie. Dis geen geringe uitdaging nie, want dit vereis 'n verandering in denkwyse, die aanleer van nuwe vaardighede, aanvaarding van nuwe benaderings, definiëring van nuwe vrae en nog meer. Een van die nuwe vaardighede is bioformatiek, die gerekenariseerde manipulasie van DNA-reeksdata. Dis 'n belangrike bron vir genoomstudie en voorsiening in die groeiende behoefte aan bioformatieksteun en -opleiding is een van die talle uitdagings van genoomstudie.

Die Institusionele Navorsingstema (INT) gefokus op Genoomstudie, wat laat in 2011 tot stand gebring is, is maar een van die Universiteit se reaksies op hierdie uitdagings. 

Die INT gefokus op Genoomstudie betrek drie fakulteite, naamlik Natuurwetenskappe, Veeartsenykunde en Gesondheidswetenskappe. Die hoofdoel is die samevoeging van personeel en projekte uit al hierdie fakulteite ten einde nuwe, vlymskerp interdissiplinêre navorsingsprojekte te ontwikkel. Om hierdie doelwit te steun het die INT 'n navorsingsbegroting vir 2013 en 2014 en kan projekkoste, aankoop van toerusting en beurse gehanteer word.

Teen die agtergrond van navorsingsbelangstellings by die Universiteit, verdeel ons die navorsingsaktiwiteite van die INT in vyf hoofsektore:

  • mikrobiese en omgewingsgenoomstudie
  • plantgenoomstudie
  • fungusgenoomstudie
  • diere- en protosoongenoomstudie
  • menslike genoomstudie

Tans het die INT gefokus op Genoomstudie 28 akademiese personeellede en bykans 60 geassosieerde navorsers op die vlakke MSc, PhD en nadoktoraal. Die span sluit van die Universiteit se voorste navorsers in, maar daar is ook 'n stewige komponent van ontwikkelende navorsers.

Navorsers van die Universiteit van Pretoria wat belang stel om deel van die INT te word, is welkom om die Direkteur te kontak. 

Deel hierdie blad