E-pos ons

FAQ
Die kliënt se persepsie is jou realiteit.
— Kate Zabriskie

Studentedienste

Die afdeling Studentedienste is daartoe verbind om uitnemende kliëntediens oor ʼn wye spektrum van geïntegreerde dienste te lewer. Ons streef altyd daarna om studente deur hulle hele akademiese lewenssiklus, vanaf voornemende studente tot alumni te ondersteun. Dienste word verskaf vir al die Universiteit se kliënte (insluitend huidige en voornemende studente, ouers, werkgewers, alumni en personeel) gebaseer op die konsolidasie van alle algemene eerste kontak-/aangesig tot aangesig- prosesse.

Die Studentedienssentrum op die Hatfieldkampus (in die glaskas onder die Geesteswetenskappegebou) bied uitgebreide dienste en daar is ook instapdienste op die Groenkloof-, Mamelodi-, Onderstepoort- en Prinshofkampusse.

Dienste sluit in:

 • gebruikersondersteuning (skakel, instap, e-pos, pos, web, faks)
 • navrae oor koshuise
 • gebruikerondersteuning vir elektroniese aansoeke en registrasies
 • betalings en studenterekeninge
 • studentefinansiering en finansiële hulp
 • toegangskaarte en parkering
 • loopbaandienste en indiensneming vir studente
 • hulp met elektroniese aansoeke en registrasie

Kontakbesonderhede: Studentedienssentrum:

Navrae

Tel: +27 (0)12 420 3111/4111 

Faks: +27 (0)12 420 4555

Posadres: Universiteit van Pretoria, Privaatsak X20, Hatfield, 0028, Suid-Afrika

Epos: [email protected]

Geweegde Gemiddelde (GPA) gebaseer op modulekrediete by die UP

'n Geweegde Gemiddelde (Grade Point Average GPA) is 'n getal wat die student se gemiddelde punt gedurende 'n studietydperk weergee. Dit word geweeg teen die aantal krediete wat aan 'n module toegeken word waarvoor die student ingeskryf was. Vanaf 2012 sal slegs die GPA gebruik word om ‘n student se gemiddeld te bepaal.

Die GPA-berekening gebaseer op modulekrediete is 'n beter weerspieëling van 'n student se akademiese prestasie aangesien die modulekrediete gebaseer is op, onder andere, die duur en kompleksiteit van 'n module. Dit word internasionaal erken as 'n bestepraktyknorm en is as sodanig in die gelewerde funksionaliteit van die Campus-module van die PeopleSoft-suite geïnkorporeer.

Studente se GPA sal gebruik word om te help met die rangorde van aansoeke vir toegang tot beperkte hulpbronne soos

 • Finansiële hulp (beurse).
 • Koshuisplasing.
 • Toegang tot nagraadse kursusse/modules.
 • Bepaling van die geskiktheid vir kandidaatskap vir studenteleierskap-posisies.

'n GPA kan bereken word deur die finale punt (fm) wat in ‘n module behaal word te vermenigvuldig met die kredietwaarde (cv) van die module, en dan die som van hierdie waardes ∑(fm.cv) te deel deur die totaal van die kredietwaardes (ct) van al die modules waarvoor 'n student ingeskryf was. Sien die onderstaande voorbeeld en vergelyking:

Deel hierdie blad