Email us

Department of Plant Production and Soil Science

Department of Plant Production and Soil Science

Department of Plant Production and Soil Sience

Department of Plant Production and Soil Sience

Department of Plant Production and Soil Sience

Department of Plant Production and Soil Sience


Toenemende menslike bevolkings en verhoogde industrialisasie oefen groot druk uit op ons natuurlike hulpbronne. Sommige van die grootste uitdagings wat beide ontwikkelde en ontwikkelende lande regoor die wêreld in die gesig staar is volhoubare voedselproduksie en grond gebruik, sowel as die beskerming en die herwinning van grond en grondwater hulpbronne. Hierdie uitdagings kan slegs die hoof gebied word deur 'n breë begrip van plant-en omgewing interaksies en insig in die grond se chemiese, fisiese en biologiese prosesse. Die Departement Plantproduksie en Grondkunde is 'n multidissiplinêre departement en bestaan uit vier breë dissiplines:

/sitefiles/Image/48/2056/Irrigation with Saline Mine Water.JPG /sitefiles/Image/48/2056/Hoericulture.jpg /sitefiles/Image/48/2056/Pasture.jpg /sitefiles/Image/48/2056/Soil.jpg

Akkerbou

Tuinboukunde

Weidingskunde

Grondkunde

Elke dissipline het ‘n spesifieke fokus, wat in meeste gevalle kruissnydende navorsingsprojekte behels. Ons glo dat multidissiplinêre opleiding, sowel as spesialisering in Akkerbou, Tuinbou, Weiding en Grondkunde, gegradueerdes en nagraadse studente van ons Departement in staat sal stel om te 'n verskeidenheid van loopbane in beide die landbou-en omgewingsektore velde te betreë.

Die verskillende dissiplines van die Departement Plantproduksie en Grondkunde word tans aangevul deur 14 akademici, twee emeritus professore, een ereprofessore, sewe buitengewone professore en 10 ondersteuningspersoneel. Die uiteenlopende dissiplines en die sterk groep akademici trek baie nagraadse studente plaaslik en van die res van Afrika. Die hoogs gekwalifiseerde akademici trek ook aansienlike eksterne projek befondsing na die departement.
 
Deel hierdie blad