E-pos ons

FAQ
Adjunkdekaan vir Onderrig en Leer in NLW vir nog 'n termyn aangestel
1 Desember 2017

 

Prof Marietjie Potgieter is heraangestel as die Adjunkdekaan vir Onderrig en Leer in die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe (NLW) vanaf 1 September 2017 tot 31 Augustus 2019. Prof Potgieter is Medeprofessor in die Departement Chemie en dien reeds sedert 1 September 2013 as Adjunkdekaan.

Prof Potgieter het 'n jarelange geskiedenis van bydraes tot wetenskaponderrig in die tersiêreonderrigstelsel. Dergelike bydraes sluit in navorsingspublikasies binne die vakgebied, aanbieding van verskeie lesings by nasionale en internasionale konferensies, asook die verkiesing tot nasionale en internasionale liggame as verteenwoordiger van wetenskaponderrig. Sy dien tans as titulêre lid van die Internasionale Unie van Suiwer en Toegepaste Chemie (IUPAC) se Komitee vir Chemieonderrig.

Prof Potgieter was in 2008 die ontvanger van die Suid-Afrikaanse Chemie Instituut (SACI) se Opvoedkundemedalje vir haar uitstaande bydrae tot die onderrig van Chemie, en in 2011 het sy 'n nasionale aanprysingstoekenning van die Suider- Afrikaanse Vereniging vir Leer en Onderrig in die Hoër Onderwys (HELTASA) ontvang, vir uitnemendheid in onderrig en leer.

Sy is die Fakulteit se sleutelaandrywer van studentesukses en deurset en het verskeie inisiatiewe geïmplementeer om dosente te bemagtig ter verbetering van hul praktyk en ter ondersteuning van studente om hul volle potensiaal te bereik. Die voorafgaande termyn se suksesse sluit in die breë aanvaarding van die hibriedmodel vir onderrig en leer, die bevordering van onderrig-en-leer-geleerdheid (SoTL), die implementering van doeltreffende studenteberading en die mentorskap van jong akademici om as onderwysers te ontwikkel. Sy staan ook aan die stuur van die [email protected] en is stigterslid van SCIBER Space (Science-based Education Research), 'n inisiatief wat wetenskaplikes ondersteun in die oorgang van navorsing op hul vakgebied na werklike vestiging as navorsers in wetenskaponderrig. 

 

 

- Outeur Martie Meyer
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Kishen MaheshWysig
Prof Marietjie Potgieter