E-pos ons

FAQ
Studentefooie 2016
20 Oktober 2015

As deel van die normale skakelingsproses het die Vise-Rektor: Studentesake op 19 Oktober 2015 met die Verteenwoordigende Studenteraad vergader om gesprekke oor die studentefooie vir 2016 voort te sit.

Die Universiteit het tydens die vergadering ingestem tot die alternatiewe voorstelle vir die aanvangsbetaling soos verlede week deur die VSR voorgestel is, en wat die registrasiefooi vir voorgraadse studente (insluitend nuwe studente) in 2016 op R5 500 vasstel en nie R7 500 nie.

In die lig van die verklaring wat by die 2de Hoër Onderwys-transformasieberaad gemaak is, en wat bygewoon is deur beide die Visekanselier en die Vise-Rektor, het die Universiteit sy toewyding tot die bekostigbaarheid van studentefooie in die lig van die huidige ekonomiese klimaat verklaar. Verdere vergaderings met die studenteleiers is geskeduleer.

Die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding het ’n dringende vergadering met die Uitvoerende Komitees van Suid-Afrikaanse Universiteite en die Raadvoorsittersforum, asook studente en werknemers, belê om op 20 Oktober 2015 die kwessie van fooiverhogings te bespreek. Ons Vise-Kanselier en Rektor sal deel vorm van die afvaardiging en daar word uitgesien na die uitkoms van die vergadering.

Die Universiteit sal in sy besluite oor fooie vir 2016 die huidige ekonomiese klimaat en die omstandighede van studente met ‘n arm agtergrond in ag neem.  In laasgenoemde verband het die Vise-Kanselier verskeie inisiatiewe in 2015 geneem om geld vir behoeftige student in te samel, inter alia met UP NSFAS en die TuksBeursfonds. Tot op datum is meer as R5 miljoen deur die TuksBeursfonds ingesamel.

Studenteprotes op ander kampusse mag die Universiteit van Pretoria affekteer soos wat duidelik was op sosiale media. Die Universiteit monitor die situasie. Sodra die Bestuur van opinie mag wees dat daar ’n bedreiging bestaan vir persone, eiendom of infrastruktuur, sal dit die nodige stappe neem om die veiligheid van sy personeel en studente te verseker.  

Personeel en studente word aangemoedig om die webblad dop te hou vir verdere kennisgewings in hierdie verband.

 

Prof CM de la Rey
Visekanselier en Rektor
 
 
- Outeur Departement Universiteitsbetrekkinge
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Elzet HurterWysig