Email us

Musiekdepartement

 

Die Departement van Musiek behoort aan die Universiteit van Pretoria (UP) se Fakulteit Geesteswetenskappe. Die Departement maak voorsiening vir praktiese musiek, musiekopvoeding en musiekwetenskap, wat sodoende studievelde verenig wat in Europa anders tussen universiteit en konservatorium sou verdeel word. Afgesien dat onderrig in al die gewone instrumente van Westerse kunsmusiek plaasvind, plaas die Departement toenemend klem op die studie en opvoering van inheemse Afrikamusiek, jazz en populêre style. Ons BMus program bied onderrig in al hierdie style. Die Departement bied ook die enigste muskiekterapieprogram op meestersvlak in die Afrikakontinent aan.

Departementshoof Musiek: Prof Alexander Johnson

 

 


Vind meer uit

UP Arts
Deel hierdie blad