E-pos ons

FAQ

Prestasietoekennings


Spesiale aanbod aan akademiese presteerders

Die spesiale aanbod aan akademiese presteerders is gebaseer op die gemiddelde persentasie behaal in ‘n skooleksamen (verwys na die tabel hieronder). Hierdie spesiale aanbod sluit gewaarborgde toekennings, plasing in programme en/of koshuise in. Let asseblief daarop dat die akademiese gemiddelde persentasie gebaseer word op ʼn berekeningsformule van die Universiteit van Pretoria.

 

NEEM KENNIS:

  • Die Universiteit behou die reg voor om die regulasies en voorwaardes wat op beurse, toekennings en lenings van toepassing is sonder vooraf kennisgewing te wysig. Besoek asseblief www.up.ac.za/feesfunding vir die jongste inligting.
  • Vir verdere navrae, skakel asseblief +27 (0)12 420 3111 of e-pos [email protected].
  • Indien jy die dienste van ‘n studente-adviseur benodig, kan jy gerus vir Me Carol Bosch kontak by +27 (0)12 420 5144 or [email protected].
  • Bepalings en voorwaardes geld – besoek www.up.ac.za/feesfunding vir inligting.
  • Klik asseblief op die relevante fakulteit-skakel hieronder vir navrae oor spesifieke programme:

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Fakulteit Geesteswetenskappe
Fakulteit Gesondheidswetenskappe
Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie
Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe
Fakulteit Opvoedkunde
Fakulteit Regsgeleerdheid
Fakulteit Teologie
Fakulteit Veeartsenykunde

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Martha KilianEdit