E-pos ons

FAQ

JuniorTukkie Afrika- en Internasionale Hoofstuk

Die JuniorTukkie (JT)-kantoor van die Departement Toelating en Studenteadministrasie het onlangs nog 'n interessante inisiatief van stapel gestuur om hulle posisie in Afrika en internasionaal te versterk deur geleenthede aan verdienstelike studente van opvoedkundige instellings regoor die wêreld te verskaf. Voornemende studente uit hierdie lande word die geleentheid gebied om in die voordele van die JuniorTukkie-program te deel terwyl geleenthede ook aan JuniorTukkies in Suid-Afrika gebied word om dié studentelewe in hierdie lande te ervaar.

 

Die visie is tweeledig van aard:

  1. Om 'n dinamiese verhoudingsbou- en verrykingsprogram te vestig om verdienstelike studente van ander lande te identifiseer en uit te nooi om baat te vind by die waardevolle aktiwiteite van die JT-program en om sodoende 'n suksesvolle oorgang vanaf hoërskool na die tersiêre studie-omgewing te bewerkstellig.
  2. Om huidige JT-lede te bemagtig deur hulle bloot te stel aan soortgelyke verrykingsprogramme in ander lande en om aan hulle die geleenthede te bied om hierdie programme eerstehands te ervaar en by te woon.

 

Onderhandelinge is met die volgende vennote begin:

 

School of St Jude and St Constantine's International School

Tydens 'n onlangse besoek aan Tanzanië, het die School of St Jude en St Constantine's International School in Arusha ingewillig om 'n formele vennootskap met die JuniorTukkie-program te sluit. Hulle het onderneem om 'n paar van hulle leerders na die JuniorTukkie Graad 11-bemagtigingsweek, wat vanaf 27 Junie tot 3 Julie 2015 op die Hatfieldkampus plaasvind, te stuur.

 

National Society for High School Scholar (NSHSS)

'n Ooreenkoms is onlangs met 'n VSA-verteenwoordiger van die National Society for High School Scholars (NSHSS) gesluit ter ondersteuning van die JuniorTukkie-inisiatief.

 


 

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Martha KilianEdit