E-pos ons

FAQ

Die Werwing-span

Onder die leiding van Prof Carolina Koornhof, die Uitvoerende Direkteur: Finansies, Besigheids-inisiatiewe, Toelating en Studenteadministrasie, Me Cila Myburgh, die Direkteur: Departement Toelating en Studenteadministrasie en Mnr Wallace Isaacs, die Adjunkdirekteur: Studentewerwing en Toelating, is die Werwing-span nou betrokke by die werwing van voorgraadse studente aan die Universiteit van Pretoria.


 

Mnr Wallace Isaacs
Adjunkdirekteur:
Studentewerwing en Toelating

 
 

Dr Pieter Clase
Senior Assistent-direkteur:
Werwing

                                                

 

 

 

DIE STUDENTE-ADVISEURS-SPAN
Navrae: Tel +27 (0)12 420 5144       E-pos [email protected]
Mnr Samuel Mashishi
Senior Studente-adviseur
Mnr Jean Thomaïdes
Senior Studente-adviseur
Mnr Peter Folkard
Senior Studente-adviseur
Mnr Christo le Roux
Senior Studente-adviseur
Mnr Rirhandzu Golele
Senior Studente-adviseur
Mnr Tembela Mkunyana
Senior Studente-adviseur
 
Mnr Johan Kloppers
Senior Studente-adviseur
Mnr Charles Gumede
Senior Studente-adviseur
                               

 

DIE JUNIORTUKKIE-SPAN
Navrae: Tel +27 (0)12 420 6606/5102       E-pos [email protected]
Mnr Petrus Lombard
Projekbestuurder:
JuniorTukkie        
Me Selena Davids
Senior Spesialis-konsultant/
JuniorTukkie-projekte
Me Nancy Mashele
Senior Studente-adviseur/
JuniorTukkie
                             
Me Martie Kilian
Senior Projekadministrasie-
beampte
Mnr John Madisha
Kantoor-assistent/
Drywer

 

DIE PUBLIKASIE-SPAN
Navrae: Tel +27 (0)12 420 4331/6486  E-pos [email protected] of [email protected]
                             
Me Anthea van Zyl
Projekbestuurder:
Voorgraadse publikasies                
Me Martie Kilian
Senior Projekadministrasie-
beampte
Voorgraadse publikasies
 

 

DIE ADMINISTRASIE/FINANSIES-SPAN
Navrae:
Studentewerwing                                               JuniorTukkie                                                               Finansies    
Tel +27 (0)12 420 5144                                     Tel +27 (0)12 420 6606/5102                                 Tel +27 (0)12 420 3046
E-pos [email protected]                            E-pos [email protected]                               E-pos  [email protected]
Me Carol Bosch 
Persoonlike Assistent vir
Assistentdirekteur: Werwing
 
Me Ditlhare Mokhema
Ontvangs:
JuniorTukkie

Me Helena Grobler
Finansiële Beampte:
Werwing & JuniorTukkie

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Martha KilianEdit