E-pos ons

FAQ

UP Institusionele Navorsingstemas

Die Universiteit van Pretoria het onlangs ’n proses in werking gestel wat daarop gerig is om dié instansie se unieke sterk punte ten opsigte van navorsing te identifiseer en die ontwikkeling te steun van sterk multidissiplinêre navorsingsgroepe waarvan die werk op hierdie sterk punte toegespits is.

Die toespitsingproses bestaan uit twee lae:
  • Institusionele navorsingstemas (INT’s), wat grootskaalse inisiatiewe is waarby ’n groep deelnemende fakulteite betrek word
  • Fakulteitsnavorsingstemas (FNT’s), wat meer beperkte deelname deur ’n paar fakulteite behels

Beide INT’s en FNT’s is ontwerp om uitmuntendheid op die gebied van navorsing te herken en aan te moedig en hulle deur erkende internasionale leiers in hul bepaalde dissiplines te laat lei.

Daar word verwag dat, namate hierdie temas ontwikkel, hulle die Universiteit se aansien as navorsingsinstansie verder sal verhoog, ’n omgewing sal skep wat bevordelik is vir die ontwikkeling van vakkundigheid onder akademiese personeel en nadoktorale genote en die lewering van ’n groter aantal doktorate sal bevorder.

Institusionele Navorsingstemas

Fakulteit Navorsingstemas

Deel hierdie blad