Email us

Nagraadse programme

Opportunity for doctoral studies on aspects of 'Freedom from violence in Africa'

The University of Pretoria, working with a global network of research partners (including Cambridge, Geneva and other African countries), recently established a research programme that focuses on violence reduction and securing the right to life in Africa. This is a multi-disciplinary programme that engages in the African context with the aspiration of UN Sustainable Development Goal 16 to establish ‘peaceful societies’.
Click here for more information.
 

 

Doen nou aansoek vir nagraadse studies by die

Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit van Pretoria

 
 
 
 
 
 

Belangrike Inligting

 

 

Die Fakulteit Regsgeleerdheid van die Universiteit van Pretoria bied 'n wye verskeidenheid nagraadse programme op meesters- en doktorale vlak aan. Op meestersvlak (LLM) bied ons vir plaaslike en buitelandse studente 'n kursus deur middel van navorsing, gespesialiseerde kursusse deur middel van kursuswerk, sowel as MPhil-kursusse aan. Ons bied ook voltydse of deeltydse doktorsgrade (LLD/PhD) aan.

Die Fakulteit Regsgeleerdheid word wyd erken as 'n leier op die gebied van nagraadse programme. Die LLM-/MPhil- en LLD/PhD-programme wat by die Fakulteit aangebied word stel studente in staat om op 'n gevorderde vlak interaksie te hê met spesialiste in spesifieke velde van die reg.  

'n Nagraadse kwalifikasie in die reg bied geleentheid vir persoonlike en professionele groei, asook 'n mededingende voorsprong met betrekking tot indiensneming en bevordering.  

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Elzet HurterEdit