E-pos ons

FAQ
Die Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing & IT bestaan uit vier Skole: Skool vir Ingenieurswese, Skool vir die Bou-omgewing, Skool vir Inligtingtegnologie en die Nagraadse Skool vir Tegnologiebestuur.

The EBIT Faculty awarded 26 PhDs during the 2017 Spring Graduation ceremony which is the highest the Faculty has ever graduated in any single graduation. Vind meer uit

Welkom by die Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie

Die Fakulteit is 'n voorste bron van plaaslik relevante en internasionaal kompeterende programme in Ingenieurswese, die Bou-Omgewing en Inligtingtegnologie op beide voor- en nagraadse vlak. Kwaliteitstudente en -personeel is aan die Fakulteit verbonde en uitgebreide programme word aangebied om inklusiwiteit te fasiliteer. Hier is uitstekende hulpmiddels vir onderwys- en navorsingsfasiliteite en ook verskeie navorsingsinstitute. Die Fakulteit handhaaf noue bande met die industrie wat beide die onderwys- en navorsingsprogramme ondersteun. Die multidissiplinêre aard van die Fakulteit fasiliteer interaksie tussen dissiplines in beide onderwys- en navorsingsaktiwiteite.
 
Kontak IBIT personeel vir voorgraads en nagraadse inligting.
 
Die Skool vir Ingenieurswese vier sy 60ste herdenking. Kliek op die banier hieronder vir meer inligting:
 
 
 
   

 

Deel hierdie blad