E-pos ons

FAQ
Die Departement Universiteitsbetrekkinge is verantwoordelik vir die bevordering en bemarking van die Universiteit en vir kommunikasie met die Universiteit se interne en eksterne aandeelhouers.

DUR

Welkom by die Departement Universiteitsbetrekkinge

Die Departement Universiteitsbetrekkinge is verantwoordelik vir die bevordering en bemarking van die Universiteit en vir kommunikasie met die Universiteit se interne en eksterne aandeelhouers.

Die afdeling Bevordering koördineer met die Universiteit se fondswerwingsinisiatiewe en derdestroominkomste, asook Alumniverhoudings. Die TuksAlumni-kantoor handhaaf kommunikasiekanale met oudstudente en skep geleenthede vir oudstudente om steeds ’n aktiewe rol by UP te speel. 

Die afdeling Kommunikasie en Bemarking is verantwoordelik vir die koördinering van alle institusionele interne en eksterne kommunikasie en bemarking, handelsmerkbestuur, advertensie, uitstallings, mediaverhoudings, publikasies en die sosiale media.
 

 

Deel hierdie blad