E-pos ons

FAQ
 • Januarie 2017
 • 01 Januarie
  • Nuwejaarsdag
 • 02 Januarie
  • Openbare vakansiedag ingevolge wetgewing
 • 03 Januarie
  • Aanvang van akademiese jaar
 • 09 Januarie - 20 Januarie
  • Somerskool
  • Registrasie van senior studente
 • 27 Januarie - 29 Januarie
  • Spesiale oriëntering vir nie-RSA studente
 • 28 Januarie
  • Verwelkomingsdag
 • 30 Januarie - 02 Februarie
  • Nuwe eerstejaarstudente: Oriënteringsprogram
  • Registrasie van eerstejaarstudente
 • Februarie 2017
 • 03 Februarie
  • Indeling van groot kursusgroepe: nuwe eerstejaarstudente
 • 06 Februarie
  • Aanvang van lesings vir kwartaal 1 en semester 1
 • 10 Februarie
  • Herdenking van die stigting van die Universiteit
 • 20 Februarie
  • Sluitingsdatum vir wysigings of staking van modules
 • Maart 2017
 • 20 Maart
  • Geen lesings
 • 21 Maart
  • Menseregtedag
 • 28 Maart
  • Lesings sluit af vir kwartaal 1
 • 29 Maart
  • Aanvang van lesings vir kwartaal 2
  • GIBS promosieplegtigheid
 • April 2017
 • 05 April - 10 Mei
  • Herfspromosieplegtighede
 • 07 April
  • Lesings eindig vir April-reses
 • 08 April - 18 April
  • April-reses
 • 14 April
  • Goeie Vrydag
 • 17 April
  • Gesinsdag
 • 19 April
  • Lesings hervat na reses
  • Maandagrooster word gevolg
 • 27 April
  • Vryheidsdag
 • 28 April
  • Geen lesings
 • Mei 2017
 • 01 Mei
  • Werkersdag
 • 20 Mei
  • UP Opedag
 • 30 Mei
  • Lesings sluit af vir kwartaal 2 en semester 1
 • Junie 2017
 • 02 Junie - 24 Junie
  • Eksamens van eerstekwartaal-, tweedekwartaal- en eerstesemestermodules
 • 16 Junie
  • Jeugdag
 • 17 Junie
  • Geen eksamen
 • 26 Junie - 01 Julie
  • Hereksamens van eerstekwartaal-, tweedekwartaal- en eerstesemestermodules
 • Julie 2017
 • 01 Julie - 16 Julie
  • Julie-reses
 • 03 Julie - 14 Julie
  • Winterskool
 • 17 Julie
  • Aanvang van lesings vir kwartaal 3 en semester 2
 • 31 Julie
  • Sluitingsdatum vir wysigings of staking van modules
 • Augustus 2017
 • 07 Augustus
  • Woensdagrooster word gevolg
 • 09 Augustus
  • Nasionale Vrouedag
 • September 2017
 • 04 September
  • Lesings sluit af vir kwartaal 3
  • Lentepromosieplegtighede
 • 05 September
  • Aanvang van lesings vir kwartaal 4
 • 13 September
  • Lentedag
 • 24 September
  • Erfenisdag
 • 25 September
  • Openbare vakansiedag ingevolge wetgewing
 • 26 September
  • Maandagrooster word gevolg
 • 29 September
  • Lesings eindig vir Oktober-reses
 • 30 September - 08 Oktober
  • Oktober-reses
 • Oktober 2017
 • 09 Oktober
  • Lesings hervat na reses
 • November 2017
 • 01 November
  • Lesings sluit af vir kwartaal 4 en semester 2
 • 06 November - 25 November
  • Eksamens van derdekwartaal-, vierdekwartaal, tweedesemester- en jaarmodules
 • 27 November - 04 Desember
  • Hereksamens van derdekwartaal-, vierdekwartaal, tweedesemester- en jaarmodules
 • Desember 2017
 • 04 Desember
  • Akademiese jaar sluit af
 • 08 Desember
  • Promosieplegtigheid vir LLM in Menseregte
 • 16 Desember
  • Versoeningsdag
 • 21 Desember
  • Universiteit sluit om 10:00
 • Januarie 2018
 • 03 Januarie
  • Aanvang van akademiese jaar