E-pos ons

FAQ

Institusionele Navorsingstema: Diere- en Soönotiese Siektes (DSS)


Die Institusionele Navorsingstema (INT) Diere- en Soönotiese Siektes (DSS) is by die Universiteit van Pretoria tot stand gebring om voort te bou op ons huidige vermoë en navorsingskapasiteit ten opsigte van dieresiektes en dit uit te brei ten einde hierdie fokusgebied te vestig as ʼn internasionaal hoogs aangeskrewe sentrum van uitnemendheid gebaseer op sy status en leidende rol in Suid-Afrika en op die Afrika-kontinent. Die fokus op dieresiektes sluit in siektes wat versprei van diere na mense (soönosis) en het te doen met navorsing wat uitgevoer word deur die Fakulteite Veeartsenykunde, Natuur en Landbou en Gesondheidswetenskappe.  


As die enigste universiteit in Suid-Afrika met ʼn Fakulteit Veeartsenykunde is die Universiteit van Pretoria ideaal geposisioneer om navorsingsvermoë te verskaf oor die totale navorsingsketting rakende dieresiektes, van siekte-identifisering tot diagnostiek en die ontwikkeling van nuwe gereedskap vir siektevoorkoming en epidemiologiese beheer. Hierdie vermoë word versterk en gesteun deur skerp fokus op basiese navorsing, entstofontwikkeling en diagnostiese en ander gereedskap benodig vir epidemiologiese beheer en waarneming. Dit word verder gestut deur gespesialiseerde vaardigheid en infrastruktuur versprei oor drie fakulteite met die Fakulteit Gesondheidswetenskappe as die enigste met ʼn Vlak 3 Bioveiligheidslaboratorium by die Universiteit wat van die gevaarlikste soönotiese siektes kan ondersoek. 


Die DSS-INT het hoofnavorsers wat meer as 15 verskillende navorsingsprogramme lei, met die fokus op ʼn reeks diere- en soönotiese siektes soos hondsdolheid, Afrika-perdesiekte, Theileria en ʼn reeks bakteriese, sowel as bosluisoordraagbare siektes. Die navorsing dek aspekte wat verband hou met epidemiologie, patogeenkarakterisering, diagnostiek, ekologie en die ontwikkeling van rekombinante entstof en terapeutiese middels. Die DSS-INT word tans bestuur deur Prof Henk Huismans en verskaf finansiële oorbruggingsteun vir nuwe navorsingsprojekte, nagraadse studiebeurse en aan post-doktorale genote. Dit steun ook infrastruktuurontwikkeling en finansiële oorbrugging vir die aanstelling van navorsingsgenote en ander aanstellings binne die navorsingsdomein. 


 

 
Deel hierdie blad