E-pos ons

FAQ

Etiekblitslyn


UP is verbind tot 'n kultuur van geen verdraagsaamheid teenoor bedrog, korrupsie en wetteloosheid. Jy kan ons help om dit te verwesenlik deur beweerde onreëlmatighede en onetiese gedrag op die UP-etiekblitslyn aan te meld, 24 uur per dag, 365 dae per jaar.

Wie kan die blitslyn gebruik?
Personeel, studente, alumni, donateure, eksterne diensverskaffers en lede van die publiek.

Wie bedryf die bIitslyn?
KPMG is 'n onafhanklike ouditfirma wat die blitslyn namens die Universiteit van Pretoria bedryf. 

Sal hulle weet wie die insident aangemeld het?
UP se Verklikkerbeleid en wetgewing beskerm verklikkers teen viktimisasie. Verklikkers het die keuse om anoniem te bly.

Wat behoort ek aan te meld?
Misdade, wangedrag en onetiese soos oneerlikheid, vervalsing, skade aan die omgewing en eiendom, skending van gesondheids -en veiligheidsregulasies en ander aktiwiteite wat strydig is met wetgewing, bestaande beleid, gevestigde etiese praktyke by UP, asook enige ander Universiteitsreëls, met die uitsondering van werknemergriewe.

VOLG DRIE MAKLIKE STAPPE

STAP 1: Kies,n kommunikasiekanaal 

  • Tolvry-blitslyn: 0800 200 651 (vanaf enige Telkom-lyn)
  • Tolvry faksnommer: 0800 200 796
  • E-pos na: [email protected]
  • Brief na die vrypos-adres: BNT 371, Posbus 14671, Sinoville, 0129
  • Webadres: https://goo.gl/corWMw
  •  UP Interne Oudit-afdeling: (012) 420 6541 | [email protected]

STAP 2: Rapporteer 
Beskryf wat die aard van die voorval is, in watter afdeling/departement dit plaasgevind het, die datum en tyd waarop die voorval plaasgevind het, hoe lank dit reeds aan die gang is, hoe dikwels dit gebeur, die aantal mense wat betrokke is en hul name, wie daarvan weet, en so meer.

STAP 3: Ondersoek 
Persone wat inskakel, sal ,n vertroulike verwysingsnommer van die operateur ontvang. Die saak sal dan intern ondersoek word. Dit mag ook na 'n wetstoepassingsagentskap verwys word.

Laat vandag tel
 

Universiteit van Pretoria se Verklikkerbeleid

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Buyisiwe NkonyaneEdit