E-pos ons

FAQ

Viserektor

Prof Norman Duncan

 

Prof Duncan se portefeulje sluit in:

  • Onderrig en Leer
  • Fakulteite en GIBS
  • Onderwysinnovasie
Kontakbesonderhede

   Tel: +27 (0)12 420 4187
   Faks: +27(0)12 420 3696
   E-pos: [email protected]

Prof Norman Duncan is in 2014 as Viserektor: Akademies aan die Universiteit van Pretoria aangestel. Die portefeulje behels verantwoordelikheid vir al nege fakulteite en GIBS en fokus op die bevordering van uitnemendheid in voorgraadse onderrig en leer. Prof Duncan is verder ook verantwoordelik vir die implementering van die Universiteit se akademiese planne en beleide.

Nadat hy in 1979 sy BA-graad in Geskiedenis en Sielkunde aan die Universiteit van die Wes-Kaap (UWK) behaal het, het prof Duncan later nog 'n hoofvak tot sy graad gevoeg en twee diplomas in Frans onderskeidelik aan die UWK en die Université Michel de Montaigne Bordeaux III behaal. Hy het in 1987 sy MA in Kliniese Sielkunde aan die Université Paul Valérie Montpellier III in Frankryk verwerf en in 1994 sy D Phil aan die UWK.

Prof Duncan het sy akademiese loopbaan in 1987 aan die UWK begin en na aanstellings by die Universiteite van Venda en Suid-Afrika is hy in 2004 in 'n Leerstoel in Sielkunde aan die Universiteit van die Witwatersrand aangestel waar hy later in verskeie hoedanighede diens gelewer het. Hy het as Hoof van die Departement Sielkunde waargeneem en is later in die gemelde posisie aangestel. Hy was vanaf 2006 tot 2011 Hoof van die Skool vir Menslike en Gemeenskapsontwikkeling. Voor sy aanstelling as Viserektor was prof Duncan die Dekaan van die Fakulteit Geesteswetenskappe aan die Universiteit van Pretoria, 'n pos wat hy sedert Mei 2012 beklee het.

Prof Duncan het uitgebreide ervaring as dosent en in die ontwikkeling van kurrikula en onderrigmateriaal. Hy het wyd gepubliseer in akademiese joernale en boeke in sy veld en referate by werkswinkels en kongresse gelewer. Hy dien tans as een van hoofnavorsers op die Apartheidargief Navorsingsprojek, 'n multidissiplinêre en -nasionale studie van die blywende effek van apartheidera-rassisme op die lewens van mense. Hy dien op die redaksionele rade van verskeie prominente akademiese joernale en is, onder meer, lid van die Academy of Science of South Africa (ASSAf). Hy het verskeie posisies in nasionale en internasionale instansies beklee en was in 1994 Direkteur van die Goldstone-kommissie van Ondersoek na die Effek van Openbare Geweld op Kinders.

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Gerda LangenhovenEdit